หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ชนิดคาร์บอนในตัว 4 ชั้น

฿65.00

In stock

ขนาด 5¾ x 8¾ นิ้ว, จำนวน 25 ชุด/เล่ม, กระดาษเคมี หนา 50-55 แกรม, เขียนได้เลย ไม่ต้องใช้แผ่นคาร์บอน

เลือกซื้อตามหมวดหมู่