หนังสือสัญญาต่างๆ 26แผ่น (สัญญาเช่า, มอบอำนาจ, กู้เงิน, จ้างทำของ, ซื้อขาย,สัญญาต่างๆ)

฿28.00

หนังสือสัญญาต่างๆมี 8 แบบ (26แผ่น) ดังนี้

-สัญญาเช่าที่ดิน (ด้านหลังมีสัญญาค้ำประกัน)

-สัญญาเช่าบ้าน, ตึกแถว (ด้านหลังมีสัญญาค้ำประกัน)

-สัญญาจ้างทำของ (ด้านหลังมีสัญญาค้ำประกัน)

-สัญญากู้เงิน (ด้านหลังมีสัญญาค้ำประกัน)

-สัญญามอบอำนาจ

-สัญญาซื้อขาย

-สัญญาจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ

-สัญญานายหน้า

Clear

ข้อมูลเพิ่มเติม

สัญญา

สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าบ้านตึกแถว, สัญญาจ้างทำของ, สัญญากู้เงิน, สัญญามอบอำนาจ, สัญญาซื้อขาย, สัญญาจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ, สัญญานายหน้า

เลือกซื้อตามหมวดหมู่