สมุดวาดเขียน เล่มใหญ่ มาสเตอร์อาร์ต 80G 10แผ่น 26*37.5เซน

฿28.00

In stock

กระดาษหนา 80 แกรม จำนวน 10 แผ่น (รวมปก), สามารถฉีกกระดาษเป็นแผ่นได้ตามรอยปรุ,ขนาด 190 x 260 มม

หมวดหมู่ :

เลือกซื้อตามหมวดหมู่