พระพุทธเจ้า (นิทานเสียง)

฿119.00

In stock

เรื่องราวในพระพุทธประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ละทิ้งราชสมบัติแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ สู่การออกบวชแสวงหาสัจธรรมจนได้บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เลือกซื้อตามหมวดหมู่